VK Langemark-Poelkapelle

Fair play charter

VK Langemark-Poelkapelle vraagt aan elke speler, trainer, begeleider en supporter om het door de Belgische Voetbalbond gesteunde ‘Fair Play Charter’ van de FIFA te respecteren, met name:

Vijf gouden tips voor gedrag langs de lijn


1. Plezier gaat voor presteren!

In plaats van ‘heb je gewonnen?’ en ‘heb je gescoord?’ kun je ook vragen: ‘was het leuk?’ en ‘hoe ging het?’ Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer je kinderen dat plezier voorop staat. Vanuit plezier voor een sport gaat een kind presteren naar kunnen.


2. Moedig aan, maar coach niet mee Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en vertellen wat hij moet doen is geen goed idee. Als er een coach is, maakt die afspraken met het team en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept. Daarnaast kan het je kind uit zijn spel halen of ervoor zorgen dat hij zijn zelfvertrouwen kwijtraakt. Zeker als dat wat je roept negatief is…


3. Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van jezelf!

Niet alle ouders zijn erbij of kunnen erbij zijn. Als iedereen die er staat het hele team aanmoedigt, is dat wel zo leuk voor allemaal.


4. Geef zelf het goede voorbeeld

Heb respect tegen de scheidsrechter. Soms moeilijk maar echt een must. Soms zit het mee en soms zit het tegen, dat hoort bij de sport en wij zijn er om onze kinderen te laten zien en zo te leren dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om moeten gaan.


5. Laat je kind zijn of haar sport zelf beleven

Laat je kind zelf aangeven en de leiding nemen in hoe intensief en hoog het wil sporten. Dan beleeft het echt plezier aan zijn sport! Code voor spelers, ouders en supporters


Ik zal:


Ik versta: dat indien ik deze code niet respecteer of naleef dat  sancties kunnen worden toegekend.